IXth International Eurasian
Educational Research Congress 

22 - 25 Haziran 2022 | Ege Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress

TEMA

ANA TEMA

Bölgesel Sorunların Yol Açtıgı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Egitimi 

 

Alt Temalar


EJERCongress2022 Düzenleme Kurulu, aşağıda belirtilen temalara uygun, Eğitim ve Eğitim Bilimlerinin farklı disiplinlerinden uygulama ve kurama dayalı özgün bildiri başvuruları beklemektedir.

 • Araştırma Etiği
 • Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme
 • Bölgesel Farklılıkların Eğitime Etkisi
 • COVID-19 Salgını Sonrası Yeni Eğitim Düzeni
 • COVID-19 Sonrası Bir Dünyada Gelişmek İçin Sahip Olmamız Gereken Beceriler
 • Dijital Çağda Eğitim ve Uygulama Örnekleri: İlkokul, Ortaokul, Lise, Yükseköğretim
 • Dijital Çağda Eğitim-Öğretim Liderliği
 • Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri
 • Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi
 • Dijital Ebeveynlik
 • Dijital Strateji Tasarlama ve Sunma
 • Dijital Uçurumu Aşmanın Yolları
 • Dijital Yeterlik
 • Ebeveynlerin ve Eğitimcilerin Çok Kültürlü Sınıf Kaygıları
 • Eğitim Araştırmalarında Yeni Eğilimler
 • Eğitim Hakkı
 • Eğitim Sektöründe Politikalar, İyi Yönetişim ve Liderlik
 • Eğitim ve Toplum
 • Eğitimde Akademik Özgürlük, Özerklik ve Sosyal Sorumluluk
 • Eğitimde Araştırma ve Yenilikler
 • Eğitimde Ebeveynlerin Rolü
 • Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Geliştirilmesi
 • Gelecekte Okul Binalarının Tasarımı
 • Gelecekte Yaşamak ve Çalışmak İçin Yeni Beceriler
 • Göç ve Eğitim
 • Göçmenlerin Eğitime Entegrasyonu
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • K-12 Eğitim (Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim)
 • Kalite Güvence, Standartlar ve Akreditasyon
 • Karma (Harmanlanmış) Öğrenme
 • Makine Öğrenmesi
 • Marjinal Gruplarla İlgili Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Mesleki Eğitim
 • Müfredatlarda Köklü Değişimlerin Olabilirliği
 • Mülteciler ve Marjinal Gruplar İçin Kanıta Dayalı Okul Danışmanlığı Hizmetleri  
 • Mültecilerle İlgili Sürdürülebilir Eğitim Hedefleri
 • Öğrenci Başarısı İçin Yenilikçi Öğrenme Tasarımları
 • Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Temel Beceri Setleri
 • Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Öğrenme ve Öğretme Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
 • Öğrenme Yönetim Sistemleri
 • Öğrenmenin Önündeki Engeller
 • Öğretim ve Öğrenmede Yeni Teknolojiler
 • Okulları Yönetme
 • Pedagoji, Eğitim Programları ve Öğretim
 • Program Tasarımı ve Geliştirme
 • Sağlıklı Yaşam ve Toplumlar İçin Eğitim
 • Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ ve Eğitim Uygulamaları
 • Yönetim Bilgi Sistemi
 • Yükseköğretim

EJERCongress
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam