VIIth International Eurasian
Educational Research Congress ONLINE

10 - 13 Eylül 2020 | Anadolu Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress 2020

TEMA

ANA TEMA

Eğitimin Geleceği ve 21. Yüzyıl Becerileri

 

Alt Temalar


EJERCongress2020 Düzenleme Kurulu, aşağıda belirtilen temalara uygun,
Eğitim ve Eğitim Bilimlerinin farklı disiplinlerinden uygulama ve kurama dayalı özgün bildiri başvuruları beklemektedir.

 • K-12 eğitim(okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim)
 • Covid-19 salgını sonrası yeni eğitim düzeni
 • Covıd-19'un eğitim üzerine etkisi
 • Covıd-19 ve acil durumlarda eğitim
 • Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme
 • Öğrenme yönetim sistemleri
 • Eğitimde rehberlik ve danışmanlık
 • Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın geliştirilmesi
 • Sağlıklı yaşam ve toplumlar için eğitim
 • Yeni zamanlarda yaşamak ve çalışmak için yeni beceriler
 • Program tasarımı ve geliştirme
 • Öğrenme ve öğretme yöntemlerinde yeni eğilimler
 • Eğitim araştırmalarında yeni eğilimler
 • Araştırma yöntemlerinde yeni eğilimler
 • Eğitim ve toplum
 • Öğrenmenin önündeki engeller
 • Öğrenci başarısı için yenilikçi öğrenme tasarımları
 • Pedagoji, eğitim programları ve öğretim
 • Öğretim ve öğrenmede yeni teknolojiler
 • Eğitim sektöründe politikalar, iyi yönetişim ve liderlik
 • Araştırma etiği
 • Eğitimde araştırma ve yenilikler
 • Yönetim bilgi sistemi
 • Mesleki eğitim
 • Okulları yönetme
 • Öğrencilerin öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Eğitimde ebeveynlerin rolü
 • Yükseköğretim
 • Gelecekte okul binalarının tasarımı
 • Öğrenciler ve öğretmenler için temel beceri setleri
 • Eğitimde akademik özgürlük, özerklik ve sosyal sorumluluk
 • Hayatboyu öğrenme
 • Kalite güvence / standartlar ve akreditasyon
EJERCongress 2020
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam