IXth International Eurasian
Educational Research Congress 

- Eylül 2022 | Ege Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress

BİLDİRİLER

          EJERCongress Bildiri Sunu Formatı

Bildiriler katılımcılara, sıralanmış Kongre temaları üzerine yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını sözel olarak paylaşma fırsatı verir. Bildiriler programda Kongre temasına göre gruplandırılırlar. Her bir bildiri oturumuna bir oturum başkanı atanır. Oturum başkanları süreyi paylaştırmaktan ve tartışmayı kolaylaştırmaktan sorumludurlar.

Ortak bildiri çalışmaları için, yazarlardan biri yazışmaktan sorumlu sunucu olarak belirlenir, bu kişi bildiri özetini göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten ve kabulü aldığında erken kayıt yaptırmaktan sorumludur. Sunu masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunur.

Çeviri olanağının olduğu bildiri oturumu sayısı sınırlıdır, bu nedenle sunucuların bildirilerini TÜRKÇE yapmaları önerilir.

Tamamlanmış ve devam eden bildiriler kabul edilir. Bildiri Özeti gönderme yönergesi;

1.) Bildiri Bilgileri

 • Bildiri Tipi: Çalışmanın sunum türünü seçiniz. Hakem heyeti tarafından çalışmanızın sunum türüne göre değerlendirileceğini unutmayınız.
 • Bildiri Başlığı: Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Örnek: Eğitim Yönetiminde Temel Sorunlar)
 • Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeleri arasına virgül koyarak yazınız.
 • Konu Alanı: Çalışmanızın hangi konu alanına dahil olduğunu seçiniz.
 • Bildiri Sunum Dili: Bildiri sunumunu hangi dilde yapacağınızı seçiniz.
 • Problem Durumu: Araştırma problemini 300 - 600 kelime arasında yazınız.
 • Araştırma Yöntemi  Araştırma yönteminizi 200 - 400 kelime arasında yazınız.
 • Beklenen/Geçici Sonuçlar: Araştırmanın beklenen veya geçici sonuçlarını 100 - 200 kelime arasında yazınız.
 • Kaynakça: Araştırmanızda kullandığınız kaynakça listenizi 100-500 kelime arasında yazınız.
 • Yayın İzni: Araştırmanızın uygun bulunması durumunda belirtilen dergide yayınlanması için izin veriyor musunuz?

2.) Yazar Bilgileri

 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsim ve soyisim büyük harfle olmalıdır. 
 • Yazarların çalıştıkları kurumları adları açıkça belirtilmelidir. Örnek; Hacettepe Üniversitesi
 • E-Posta: Eğer sunan yazar iseniz, sisteme e-posta adresinizle giriş yapmalısınız. Bilgilendirme maili spam/gereksiz klasörüne düşebilir. Bu kısımları kontrol etmeyi unutmayınız. Ayrıca Yazar daha önce sisteme kayıt olduysa; sistemin yazarı tanıyabilmesi için lütfen kayıtlı olan e-posta adresini yazınız.
 • Cep Telefon: Sistem tarafından önemli bilgilerin mesaj olarak girilen cep telefonu bilgisine atılacağını unutmayınız. Bu nedenle sabit veya geçersiz telefon numarası girmeyiniz.
 • Not: Yazar ekleme butonuna tıklayarak yazar ekleyebilirsiniz. Çalışmanız en fazla 6 yazarlı olabilir.
 
EJERCongress
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam