IXth International Eurasian
Educational Research Congress 

22 - 25 Haziran 2022 | Ege Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress

HAKKIMIZDA

20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler insan hayatını her alanda derinden etkilemiştir. Bu değişim ve yenilikler eğitim alanında da çağa ayak uydurmayı zorunlu kılmış ve bunu başaramayan toplumlar yaşadığımız zamanın gerisinde kalmışlardır. Çünkü eğitim, toplumların bilimsel ve kültürel olarak gelişimini sağlayan yegâne unsurdur. Eğitimde meydana gelen gelişmelerden tüm eğitimcilerin haberdar olması ve bunlara ayak uydurmaları yeni nesillerin ve nihayetinde ülkelerin geleceğinde kilit rol oynamaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda bilgiye ulaşmak her ne kadar hızlı ve kolay olsa da eğitim-öğretim alanında yetkin kişilerin süzgecinden geçmiş akademik bilgiye ulaşmak, yoğun çaba ve zaman gerektiren bir süreçtir. İşte bu noktada EJERCongress (Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi/International Eurasian Educational Research Congress), araştırmacıların ve akademisyenlerin bir araya geldiği, tüm bu değişim ve gelişimin bilim dünyasına sunulduğu, ülkemizin ve dünyanın saygın kongrelerinden biridir.

EJERCongress, 2013 yılında Anı Yayıncılık çatısı altında, bilime ve ülke eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk kongremizi 2014 yılında “Eğitimi Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve Çözümler” temasıyla İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Şu ana kadar her yıl farklı bir üniversitenin katkısı ve iş birliğiyle sekiz başarılı kongre yapmış bulunmaktayız.

Yola çıktığımız günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kongreler ve ana temaları:

  • 2021 Aksaray Üniversitesi: “Dijital Çağda Eğitim: Öğrenme, Öğretme ve Araştırma”
  • 2020 Eskişehir Anadolu Üniversitesi: “Eğitimin Geleceği ve 21. Yüzyıl Becerileri”
  • 2019 Ankara Üniversitesi: “Güçlendirmek: Araştırma, Kuram ve Uygulama”
  • 2018 Akdeniz Üniversitesi: “Değişen Eğitim Paradigmaları: Yeni Yöntemler, Yönelimler ve Politikalar”
  • 2017 Pamukkale Üniversitesi: “Değişen Zamanlar, Değişen İhtiyaçlar: e-Eğitim, Eşitlik, Göç ve Farklılıklar”
  • 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: “Gelecekle Yüzleşmek: Eğitimde Roller ve Sorumluluklar” 
  • 2015 Hacettepe Üniversitesi: “Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme”
  • 2014 İstanbul Üniversitesi: “Eğitimi Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve Çözümler”

Kongremize katılan değerli akademisyen ve bilim insanlarından bazıları;

Prof. Dr. Philip G. ZIMBARDO      
Prof. Dr. Irvin David YALOM      
Prof. Dr. Albert BANDURA        
Prof. Dr. James BANKS          
Prof. Dr. Burke JOHNSON       
Prof. Dr. Rowena MURRAY       
Prof. Dr. David HAURY          
Prof. Dr. Antonio De PUENTE     
Prof. Dr. Michael BORENSTEİN    
Prof. Dr. Corrine GLESNE         
Prof. Dr. Gerald NOSICH        
Prof. Dr. Joe O’HARA           
Prof. Dr. Elliot TURIEL           
Prof. Dr. Anthony ONWUECBUZIE

Eğitim bilimleri alanında hemen her konunun yer aldığı kongremizde, sunulan tüm çalışmalar yetkin hakem kurulumuz tarafından incelenmekte ve uygun görülen çalışmalar kongremizde yer almaktadır. Kongremizde bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır. Bildiri sunan ya da dinleyici olarak katılan herkese katılım belgesi verilmektedir. Ayrıca sunulan bildiriler Özet Bildiriler ve Tam Metin Bildiriler olmak üzere e-kitap formatında kongreden sonra web sayfamızda yayımlanmaktadır.

IX. EJERCongress 2022, “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi” ana temasıyla Ege Üniversitesi’nin katkılarıyla İzmir’de gerçekleştirilecektir. Hepinizi bekliyoruz…
EJERCongress
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam