IV th International Eurasian Educational

Research Congress

11 - 14 Mayıs 2017
Pamukkale Üniversitesi/DENİZLİ

 
 

Misafir Konuşmacılar

Prof. Philip G. ZIMBARDO

Konu Başlığı: Bir İnsan Canavardan Kahramana Nasıl Dönüşür?​

Philip G. Zimbardo PBS TV serisi, Psikolojiyi Keşfetmek belgeseli, klasik araştırmaları, Stanford Hapishane Deneyi, 18. Baskısında olan Psikoloji ve Hayat kitabı, yetişkinlerde ve çocuklarda utangaçtlığı inceleyen ünlü kitap serisi Shyness: What it is, What to do about it ve The Shy Child sayesinde “Günümüz Amerikan Psikolojisinin sesi ve yüzü” olarak uluslararası bir üne kavuşmuştur. 1968 yılından beri profesörlüğe devam ettiği Stanford Üniversitesi’nden önce Yale, NYU ve Kolombiya’da öğretim elemanlığı yapmıştır. 300’den fazla olan profesyonel yayınlarıve 50 kitabı sosyal psikoloji, delilik, kültler, politik psikoloji, işkence ve terörizm alanlarında yaptığı araştırmaları içerir. Amerikan Psikoloji Birliği’nin başkanlığını yapmıştır. Zimbardo’nun yeni kitabı Lusifer Etkisi: İyi İnsanlar Nasıl Canavara Dönüşür? (Random House 2007) New York Times en çok satan kitaplar listesine girmiştir.


Ercan DEMİRCİ - Müsteşar Yardımcısı

Konu Başlığı: Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Okullaştırılması​

Demirci, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişik birimlerinde görev yaptı.Ocak 2016'dan bu yana MEB Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Demirci, Bakanlıkta; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesinin sorumludur.


Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN

Konu Başlığı: Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Eğitime Yansımaları

YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, aynı zamanda Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesidir. Dekan yardımcılığı, senato üyeliği, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, çeşitli kurullardaki görevleri yanı sıra Mersin Üniversitesinde Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Üniversite Yaşamına Giriş dersi koordinatörlüğü yaptı. 2010- 2013 yılları arasında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 2015 Yılında Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olarak atandı. Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, öğretmen yetiştirme, yaşam boyu öğrenme, ilk, orta ve yüksek öğretimde yeni gelişmeler ile kalite alanlarında uluslararası ve ulusal yayınlar yapmıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde (YÖK, MEB, AB, TÜBİTAK vb.) görev almıştır. Yükseköğretim Kurulunda Bologna uzmanlığı, Yeterlikler Çalışma Grubu ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma Grubu üyeliği yapmıştır. Halen Yükseköğretim Kurulunda Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Üyeliği, TSE Genel Kurul ve Teknik Kurul Üyeliği ile Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Ayrıca Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.


Prof. Dr. Zeynep AYCAN

ÇALIŞTAY:Ölçek Geliştirme ve Uyarlama: Kuram ve Yöntem

Zeynep Aycan, Koç Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Profesör olarak görev yapmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörüdür. Lisans ve yükseklisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarına Kanada’nın Queen’s Üniversitesi ve McGill Üniversitesi’nde devam etmiştir. Aycan’ın yayınlanmış 5 kitabı ve çoğunluğu yabancı dilde 70’in üzerinde bilimsel makale ve kitap bölümü vardır. Araştırmaları uluslararası ve ulusal pekçok ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları: • TÜBITAK Bilim Ödülü. • American Psychological Association (APA) Global Book of the Year Award. • Chartered Management Institute (CMI) Best Leadership and Management Book of the Year. • Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) Üstün Başarılı Araştırmacı (Fellow). • Association for Psychological Sciences (APS) Üstün Başarılı Araştırmacı (Fellow).


Doç. Dr. Şenel Poyrazlı

Konu Başlığı: E-eğitim Yoluyla Psikolojik Danışma: Amerika Örneği​

Doç. Dr. Şenel Poyrazlı, Hacettepe Üniversitesi'nde 1992 yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik dalında lisans eğitimini tamamlamıştır. Kısa bir süreliğine rehber öğretmen olarak çalışmış ve hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek lisans eğitimine devam etmek için gitmiştir. 1997 yılında Northeastern Üniversitesi-Boston'dan Danışma Psikolojisi alanında mastır eğitimini, 2001 yılında ise Houston Üniversitesi'nden yine Danışma Psikolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında bir çok hastane, klinik ve üniversite psikolojik danışma merkezlerinde danışman olarak görev yapmıştır. Son 13 yıldır Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nin Harrisburg kampüsünde (Penn State Harrisburg) çalışmaktadır. İki ayri yüksek lisans bölümüne bölüm başkanlığı yapmıştır. Öğretim üyeliginin yanı sıra, özel bir klinikte de çalişma belgesine sahip psikolog olarak (licensed psychologist) danışmanlık yapmaktadır. Öğrettiği dersler arasında kültürlerarası yeterlilik, kültürel psikoloji, danışma teknikleri, grup psikolojik danışma gibi dersler yer almaktadır. Araştırma konusu üniversite oğrencilerinin akademik ve kültürel deneyimleri, göçmenlerin kültürel deneyimleri ve kültürel yeterlilik eğitimi alanlarındadir. Yaptığı araştırmalar bir çok uluslararası dergide yayınlanmıştır. Anı Yayıncılık tarafından basılan "Bizi Boşamayın: Cocukların Boşanma Sürecinde Olan Anne-Babalara Önerileri" adlı kitabın yazarlarından ve çevirmenlerinden birisidir. Amerika'da Sage Yayınevi (Sage Publications) tarafından 2013 yılında basılan "International Case Studies in Mental Health" adlı kitabın hem yazarı hem de eş editörüdür. Amerikan Psikologlar Birliği (APA) içinde 2000 yılından beri aktif bir şekilde görev almaktadır. APA Uluslararası Psikoloji’ye 2014 yılı için başkan seçilmiştir. Uluslararası Psikoloji'nin resmi yayını International Psychology Bulletin'a editorlük, APA Genel Psikoloji bölümünün yayını The General Psychologist'e de yardımcı editörlük yapmıştır. Ayrıca Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne (Eurasian Journal of Educational Research) eş-editörlük, International Perspectives in Psychology dergisine de danışman editörlük (consulting editor) yapmaktadır. Kariyeri boyunca bir çok ödül almıştır. Bunların arasında APA Uluslararasi Psikoloji'ye olağanüstü hizmet (extraordinary service: 2006 ve 2007 yılları) ve en iyi editor ödülü (2010) yer almaktadir. Pennsylvania Eyalet Universitesi, Harrisburg kampüsünde de 2007 yılında en iyi öğretmen ödülüne, 2010 yılında da kültürel farklılığa saygı alanında yaptığı katkılarından dolayı başka bir ödüle (Diversity Award) layık görülmüştür.


Doç. Dr. Ulaş SUNATA

Konu Başlığı: Suriyeli Çocukların Eğitime Entegrasyonu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladıktan sonra Sosyoloji alanında doktora yeterliliğini aldı. Göç araştırmalarına ilgisi nedeniyle doktora tezi çalışması için Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı burslarını kazanarak sosyoloji doktora çalışmasını Osnabrück Üniversitesi’nde 2010 yılında bitirdi. Beş yılı aşkın süredir Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesidir. Başta Türkiye-Almanya uzamı olmak üzere 15 yılı aşkın süredir göç ve diaspora çalışmaları konusunda çalışan Sunata’nın Almanya’da yayınlanmış iki kitabının yanı sıra göç, küreselleşme, diaspora, şehirleşme ve toplumsal cinsiyet alanlarında yayınlanmış çok sayıda akademik makalesi bulunmaktadır. Türkiye’deki diasporalar başlıklı kapsamlı bir proje yürütmüştür. Son yıllarda Çerkes diasporası ve Suriyeli mülteciler konularına yoğunlaşmıştır. TÜBİTAK destekli “Türkiye’deki Diasporalar: Kuzey-Batı Kafkasya Halkları Örneği” başlıklı projeyi başarıyla tamamlamıştır. 2013’ten beri mültecilerle ilgili farklı kamp ve şehirlerde saha çalışmaları yapmaktadır. Göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendiren Sunata, disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını daha güçlendirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUMUS) kuruculuğunu üstlenmiştir.