IV th International Eurasian Educational

Research Congress

11 - 14 Mayıs 2017
Pamukkale Üniversitesi/DENİZLİ

 
 

Tema

Değişen zamanlar Değişen ihtiyaçlar:E-Eğitim, Eşitlik,Göç ve Farklılık

Geçen yarım yüzyıl boyunca dünyada çok önemli değişimler meydana gelmiştir. Politik ve ekonomik alandaki değişimler eğitim sistemlerinde de değişmeleri beraberinde getirmiştir. Bugün, birçok ülkenin eğitim sistemlerinde ciddi zorluklarla karşılaştıklarına tanık oluyoruz. Ebeveynler hükümetlerden, okullardan ve öğretmenlerden çocukları için yüksek nitelikte eğitim-öğretim talep etmektedir. Bu bağlamda eğitim sistemleri, ülkelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilmelidir. 

Biz halen eğitimin, tam kapasitelerine ulaşmaları için öğrencilere yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat gelecek kuşakları en iyi şekilde yetiştirmek için nasıl bir eğitim sistemi inşa edebiliriz? Hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenler yetiştirmek ve okullar inşa etmek kolay bir iş değildir. Yeni kuşaklar, yeni ihtiyaçlar ve yeni toplumsal gelişmeler yeni konuları gündeme getirmektedir. e-eğitim, eşitlik, göç ve farklılıklar gibi….

Sınıflarda geleneksel yöntemlerle yürütülen eğitim-öğretim, e-eğitim uygulamalarının gölgesinde kalmaya başlamıştır. Pek çok kamu ve özel eğitim kurumu eğitim ortamlarına online programlar ekleyerek bu ortamları zenginleştirmektedir. 

Eşitlik ve farklılıklar hayatımızın her alanında daha önemli hale gelmektedir. Her çocuk mükemmel bir eğitimi hak etmektedir. Niteliksiz okulların ve öğretmenlerin varlığına izin vermeye devam ettiğimiz sürece geleceğimiz risk altındadır. Bu nedenle okulları tamamen eşitlikçi kurumlara dönüştürmek, bütüncül ve iç içe geçmiş bir yaklaşım gerektirmektedir. Günümüzde göç dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan birisidir. Göç ve eğitim aslında çok boyutlu bir olgu olup iç içe geçmiştir. Artan göç, ülkeler için sosyal uyum ve azınlıkların kaynaşması gibi konularda yeni zorluklar doğurmaktadır. Göçmenler ve azınlıklar için adil ve kapsayıcı eğitim sunmak, bu zorluklara karşı anahtar rol oynayacaktır. 

Geçen yarım yüzyıl içinde küreselleşmeyle birlikte ulusal sınırların ortadan kaldırılmak istenmesi uluslararası insan hareketliliğini artırmıştır. Bu hareketlilik farklı etnik grup ve kültürlerden insanları bir araya getirmiştir. Artık kendimizi dünyanın farklı etnik gruplarının bir üyesi olarak görmek ve farklı kültürlerden yeni fikirleri ve uygulamaları kabul etmek zorunda görüyoruz.

Ejercongress2017 yukarıdaki değişim ve ihtiyaçlardan yola çıkarak, kongre ana temasını “Değişen Zamanlar, Değişen İhtiyaçlar: E-Eğitim, Eşitlik, Göç ve Farklılıklar” olarak belirlemiştir.  Kongremizde sunulan bildirilerin ve tartışmaların toplumların gelecekte karşılaşılacakları olası sorunların şimdiden belirlenerek, bu sorunların çözümüne dönük strateji, plan ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz.

Kongremizle ilgili gelişmeleri sürekli güncellenmekte olan www.ejercongress.org sitemizden izleyebilirsiniz. Kongremizin duyurulmasında bizlere yardımcı olmanızı rica ediyor, katılımınız bekliyoruz.


MAIN THEME ANA TEMA
 • Assessment, Monitoring and Evaluation of Quality Education
 • Changes in Student and Teacher Roles.
 • Creativity and Entrepreneurship
 • Cultural Diversity
 • Developing Effective and Appropriate Curriculum
 • Diversity and Education
 • Diversity and Inclusion
 • Diversity in Higher Education
 • Diversity in workplace
 • Early Childhood Education
 • Effective Policies and Strategies for Quality Education
 • E-Learning
 • Equality and Equity in Education
 • Ethical Issues in Educational Research
 • Future Education Spaces
 • Future of Textbooks
 • Immigration and Education
 • Improving Teacher Quality
 • Innovations for Increasing the Quality of Education
 • Meaningful Learning for Children
 • Mobile Classroom
 • Mobile Learning
 • Modern Classrooms
 • Multicultural Education
 • Open Educational Resources
 • Social Justice and Education
 • Support for Families
 • Support for Refugees
 • The Impact of Technology on Education
 • Nitelikli Eğitim İçin Ölçme, İzleme ve Değerlendirme
 • Öğrenci ve Öğretmenlerin Rollerinde Değişimler
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kültürel Farklılıklar
 • Etkili ve Uygun Eğitim Programı Geliştirmek
 • Eğitimde Farklılıklar
 • Farklılıklar ve Kaynaştırma
 • Yükseköğretimde Farklılıklar
 • İşyerlerinde Farklılıklar
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Eğitimin Niteliği için Etkili Politikalar ve Stratejiler
 • E-Öğrenme
 • Eğitimde Eşitlik ve Adalet
 • Eğitim Araştırmalarında Etik Sorunlar
 • Geleceğin Eğitim Ortamları
 • Geleceğin Ders Kitapları
 • Göç ve Eğitim
 • Öğretmen Niteliğini Artırmak
 • Eğitimde Niteliği Artırmak için Yenilikler
 • Çocuklar için Anlamlı Öğrenme
 • Mobil Derslikler
 • Mobil Öğrenme
 • Modern Derslikler
 • Çokkültürlü Eğitim
 • Açık Eğitim Kaynakları
 • Sosyal Adalet ve Eğitim
 • Ailelere Destek
 • Mültecilere Destek
 • Teknolojinin Eğitim Üzerine Etkisi
Educational Research Areas Eğitim Araştırmaları Alanları
 • Assessment, Monitoring and Evaluation
 • Biology Education
 • Career Counselling/Planning
 • Chemistry Education
 • Child Development and Education
 • Classroom Teaching
 • Physıc Education
 • Computer Technologies and Teaching
 • Curriculum and Instruction
 • Democracy and Human Rights Education
 • Early Childhood Education
 • Educational Management and Inspection
 • Educational Planning and Policy
 • Educational Psychology
 • Educational Sociology
 • Elementary Education
 • English as a Foreign Language (TESOL)
 • Fine Arts Education
 • Foreign Languages Education
 • Geography Education
 • Guidance and Counselling
 • Higher Education
 • History Education
 • Life-Long Learning and Adult Education
 • Literacy Education
 • Mathematic Education
 • Music Education
 • Philosophy of Education
 • Physical Training and Sports Education
 • Religious Education
 • Science Education
 • Special Education Needs
 • Teacher Education and Training
 • Technical and Vocational Education
 • Language Teaching and Learning
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Biyoloji eğitimi ve öğretimi
 • Kariyer danışmanlığı/planlama
 • Kimya eğitimi ve öğretimi
 • Çocuk  gelişimi ve eğitimi ve öğretimi
 • Sınıf öğretmenliği
 • Fizik Eğitimi ve Öğretimi
 • Bilgisayar teknolojileri ve öğretimi
 • Eğitim Programları ve Öğretimi
 • İnsan hakları ve demokrasi eğitimi
 • Erken çocukluk eğitimi ve öğretimi
 • Eğitim yönetimi ve teftişi
 • Eğitim planlaması ve politikası
 • Eğitim psikolojisi
 • Eğitim sosyolojisi
 • İlköğretim
 • Yabancı dil olarak ingilizce eğitimi ve öğretimi
 • Güzel sanatlar
 • Yabancı dil eğitimi ve öğretimi
 • Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi
 • Tarih eğitimi ve öğretimi
 • Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
 • Yüksek öğretim ve gelecek
 • Okuma-yazma öğretimi
 • Matematik eğitimi ve  öğretimi
 • Müzik eğitimi ve öğretimi
 • Eğitim felsefesi
 • Beden eğitimi ve öğretimi
 • Din eğitimi ve öğretimi
 • Fen eğitimi ve öğretimi
 • Özel eğitim ve öğretim
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
 • Mesleki ve teknik eğitim
 • Dil Eğitimi ve Öğretimi