I st Eurasian Educational Research Congress
1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

TR / EN

24 - 26 Nisan 2014
İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

 
 
“ Eğitimi Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve Çözümler”

Değerli katılımcılar,

Kongremizin programı açıklanmıştır. Aşağıdaki link'e tıklayarak programı görebilirsiniz.

Kongre Programı 

Önemli duyuru

Kabul edilen bildirilerin yapılandırılmış özetini gönderme ve kongre kayıt/ödeme tarihi yoğunluk nedeniyle 26 Mart 2014 Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır.

Kongre Düzenleme Kurulu 

Değerli EJER Congress 2014 Katılımcıları

Öncelikle kongremize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz.

Kongremize gelen bildirilere daha fazla yayın olanağı sağlayabilmek için SSCI veri tabanında yer alan dört farklı dergiyle daha anlaşma sağlandığını bildirmek isteriz. Bu dergiler ve yayın formatları daha sonra kongre sayfasından  sizlere ayrıntılı biçimde duyurulacaktır.

Böylece kongremizde sunulan bildiriler EJER'le birlikte beş farklı dergi tarafından yayın sürecine alınacaktır. Yayın yapma sürecinde proofreading ücreti dışında herhangi bir yayın ücreti tarafınızdan ödenmeyecektir.

Saygılarımızla

EJERCongress Düzenleme Kurulu

EJER Congress 2014 kabul edilen bildiriler

 I. Eurasian Educational Research Congress /1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'ne gönderilen bildirilerden kabul edilenleri açıklıyoruz. 

Kabul edilen bildiriler listesi 

Değerli Araştırmacılar,

Yüksek nitelikte bir eğitim ve öğretim için nelerin yapılması gerektiği, bu süreçte karşılaşılması olası sorunlar ve çözümlerin tartışıldığı bir forum niteliği taşımasını amaçladığımız EJER Congress 2014 sürecinde kabul edilen bildirilerin ilanı aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Kongre kararı aldığımız zamanki heyecanımız sizlerin çok yoğun ilgisi karşısında daha da artmış durumdadır.

Bildirilerin gönderimi ve kabul edilen bildirilerin açıklanması sürecinde istemeden de olsa karşılaştığınız aksaklıklar ve sorunlar için gösterdiğiniz anlayışa ve olumlu yaklaşıma teşekkür ederiz.

27 Şubat’ta kabul edilen bildiriler listesini açıkladık. Ancak hâlâ hakem süreci devam eden bildiriler olduğunu bildirmek isteriz. Bu nedenle siz değerli araştırmacıların, kabul edilen bildiri listesini bir hafta boyunca kontrol etmesini önemle duyuruyoruz. Bildirisi hakem değerlendirmesine göre kabul edilmeyen yazarlara hakem raporlarının gönderileceğini de belirtmek isteriz.

Sunulan bildirilerin EJER’de değerlendirme süreciyle ilgili ayrıntılar yan sütunda yer almaktadır. EJER’e makale başvurusu yapmayan yazarlar, bildiri tam metinlerini e-kitapta yayınlanmak üzere 30 Mayıs’a kadar gönderebilirler. EJER’e yayın başvurusu yapmayı planlayan katılımcıların bildiri tam metnini göndermesine gerek yoktur. EJER değerlendirme süreci sonunda red alan makaleler de yazarlar istediği taktirde e-kitapta yer alabilecektir.

I.Eurasian Educational Research Congress/ 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sizleri görmekten mutluluk duyarız. 

EJER Congress Düzenleme Kurulu

EJER Congress için önemli tarihler:
Kabul edilen bildirilerin kongre sayfasındaki ilanı 27 Şubat 2014
Bildiri kitapçığı için özet gönderim son tarihi 20 Mart 2014 
- Kongre Kayıt Son Tarih 21 Mart 2014
- Bildiri Tam Metin Gönderimi 30 Mayıs 2014
- EJER'e Makale Gönderimi Son Tarih 30 Eylül 2014

 

EJER’de makale yayınlama süreci

Değerli EJER Congress katılımcıları,

Sizleri kongremizde sunulan bildirilerin EJER’de değerlendirme süreciyle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Kongre kararı aldığımız ve açıkladığımız tüm duyurularda da özellikle belirtildiği üzere EJER’e gönderilecek makaleler aşağıdaki değerlendirme aşamalarından geçmek zorundadır:

1. Hazırlanan makaleler EJER’in formatına uygun olarak gönderilmelidir. Formata uygun olmayan makaleler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Gelen makaleler öncelikle EJER Editörler Kurulu değerlendirmesinden geçecektir.

3. Editörler Kurulu’ndan geçebilen makaleleri daha sonra EJER Alan Editörleri değerlendirecektir.

4. Alan editörlerinden geçebilen makaleler Hakem Değerlendirme sürecine alınacaktır.

5. Hakem Değerlendirme sürecini tamamlayabilen makaleler, makale gönderim tarihi itibariyle 1 yıl içinde yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Kongrede sözlü bildiri olarak sunulan makaleler EJER'de yayın değerlendirme sürecine alınacaktır. Kabul edilmiş ancak kongrede sözlü olarak sunulmamış bildiriler EJER'e makale olarak gönderilemeyecektir.

NOT: EJER'e yayın için başvuru yapmayanlar ile EJER değerlendirme sürecinde red alan makaleler, bildiri e-kitabı olarak yayınlanacaktır.

EJER Editör Kurulu

 

Misafir Konuşmacılar

 

Destekleyenler

İletişim


Yerel Kongre Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ (Başkan Yrd.)

Dilek ERTUĞRUL / EJER (Kongre Sekreteri)

Doç. Dr. Muhammet UŞAK

Yrd. Doç. Dr. Sinem VATANARTIRAN

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül BAYRAKTAR

Yrd. Doç. Dr. Gamze SART

Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Seval KÜÇÜKTEPE

Arş. Gör. Esra KANLI

Enver Kubilay YÜKSEL / EJER

İletişim Formu

 
 

info@ejercongress.org aniyayincilik@gmail.com 0 312 425 81 50 Fax: 0 312 425 81 11 Kızılırmak Sk. No: 10/A Bakanlıklar/ANKARAKongre Afişi