II nd Eurasian Educational Research Congress
2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

08 - 10 Haziran 2015
Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi

 
 
“Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme”

EJERCongress 2015’e hoşgeldiniz

Değerli EJERCongress 2015 katılımcıları,

Eurasian Educational Research Congress / 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi hazırlıklarımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Alanında uzman davetli konuşmacılarımızın Prof. Burke JOHNSON, Prof. Rowena MURRAY, Prof. Corrine GLESNE, Prof. Dr. James A. BANKS ve Doç. Dr. Şenel POYRAZLI olduğunu mutlulukla belirtmek isteriz. Konuklarımızın kendi alanlarına ilişkin olarak düzenleyeceği çalıştayların konu başlıklarını ve kısa içeriklerini incelemek için lütfen Çalıştaylar sayfasını ziyaret edin.

EJERCongress 2015’e bildiri özetlerinizi, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren web sayfamızdaki “Özet gönder” bölümünden göndermeye başlayabilirsiniz. Bildiri özeti son gönderim tarihi, 28 Şubat 2015.

Bilgilendirme: EJERCongress 2014'te sunulan bildirilerden 170 tanesi hakem değerlendirme süreçlerinden sonra makale olarak SSCI'de taranan 5 derginin yayın programına alındı. EJERCongress 2015'te sunulan bildirilerin de makale olarak değerlendirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz SSCI'de taranan dergilerle yine birlikte çalışacağımızı bildirmek isteriz.

Kongremizin Ana Teması, “Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme”dir. Alt temaları ise şöyle:

 • Eğitimde Akreditasyon ve Kalite, Sürekli Mesleki Gelişim
 • Yaratıcı Öğrenme Ortamları Oluşturmak, Öğretmen Yeterlikleri
 • Program Geliştirme ve Tasarlama, Kültürel Çeşitlik ve Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimi
 • E-İçerik Yönetimi ve Geliştirme, Ebeveynlerin Eğitimi ve Yetiştirilmesi
 • Eğitim Politikaları ve Stratejileri, Eğitim Araştırmaları: Yeni Eğilimler ve Deneyimler
 • Eğitimde Yeni Teknolojiler, Eğitimde Etik, Eğitim ve Araştırmada Küresel Konular
 • İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, İnovasyon ve Öğrenme Teknolojileri
 • Uluslararası Hareketlilik (Personel ve öğrenci), Eğitim Yönetiminde Liderlik
 • Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimleri, Okul Denetiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Yüksek Öğretimde Güncel Sorunlar, Eğitimde Yeni Örgütlenme Modelleri
 • Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Eğilimler, Rehberlik ve Danışmada Yeni Eğilimler
 • Eğitimde Profesyonelleşme ve Sendikalaşma, Program Geliştirme
 • Uygulama ve Değerlendirme, Okul, Üniversite-Sanayi İşbirliği
 • Öğretmen Yetiştirmede Profesyonelleşme, İstihdam için Eğitim ve Öğrenme
 • Eğitim ve Öğretimde Teknoloji
 • Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Öğretimi
 

Misafir Konuşmacılar


 

Destekleyenler

İletişim

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. A. Murat TUNCER / Hacettepe Üni. Rektörü

Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ / EJER Kurucu Editörü

   

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Celal BAYRAK / Hacettepe Üni. Eğitim Fak. Dekanı

Doç. Dr. Şakir ÇINKIR / Ankara Üni. , EJER Editör

   

     

Kongre Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU/ H.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Başkan

Dilek ERTUĞRUL/ EJER, Kongre Sekreteri

Doç. Dr. Ali ERSOY / Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Muhammet UŞAK/ Gazi Üni. Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Mustafa YAVUZ, Necmettin Erbakan Üni. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Funda NAYIR / Karatekin Üniversitesi

Yrd. Doç.Dr. Selçuk Beşir DEMİR/ Cumhuriyet Üni. Eğitim Fakültesi

Ar. Gör. Esra Akgül/Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi

Ar. Gör.Gökhan Güneş/ Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi

Ar. Gör. Kaan Batı/ Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi

Enver Kubilay YÜKSEL/ EJER

Gökay GÖRKEM/ EJER

 

Kızılırmak Sk. No: 10/A Bakanlıklar/ANKARA
ejercongress2015@gmail.com
aniyayincilik@gmail.com
Tel: 0 312 425 81 50
Fax: 0 312 425 81 11

Kongre Afişi